Volg ons West-Vlaamse Badmintonfederatie | Facebook West-Vlaamse Badmintonfederatie | Flickr
 
KYU project

Wie kan deelnemen?

Elke VBL club kan zich hiervoor inschrijven. Eens de club is ingeschreven, wordt de login per post opgestuurd naar de clubsecretaris de welke toegang verleent tot KYUWEB. Hier vind je al het lesmateriaal (filmpjes, cursusteksten en examenmateriaal) en zal je de kinderen die het KYU traject volgen moeten ingeven. Via de login hebben alle clubtrainers toegang tot het film- en cursusmateriaal.

 

Wat kost het?

Per seizoen betaal je als VBL club 20 euro licentiekost. Voor een toegang tot het werken met één kleur betaal je eenmalig 70 euro. Inbegrepen in de licentiekost zijn de nodige witte bandjes (= startkleur) en deelnamepassen voor elke ingeschreven jeugdspeler. Een groen, rood of blauw bandje kost 1 euro.

Indien je club participeert in jeugdbadminton+ komt KYU in aanmerking voor subsidies.

 

Praktische informatie

KYUWEB is onderverdeeld in 5 tabbladen.

  • Didactisch Materiaal voor alle kleuren (voorlopig enkel groen)
  • Test Resultaten : Hier geef je de namen van de spelers in, ook hun resultaten van de deelexamens (geslaagd of niet). Je kan bij elke spelers individueel zijn/haar vooruitgang volgen. Men is pas geslaagd voor een kleur als men in alle deelexamens is geslaagd en als deze in KYUWEB zijn ingegeven en geregistreerd.
  • Profiel clubs : clubgegevens
  • Trainingskalender : optioneel
  • Logistiek : bestellen van bandjes
  • Overzicht inhoud KYU groen

We raden aan om zo snel mogelijk de namen van despelers in te geven en via Logistiek het aantal witte bandjes te bestellen(inbegrepen in de licentiekost). Op deze manier kan KYU in jouw clubonmiddellijk van start gaan.

 

Deontologie

Spelers en trainers moeten er zich van bewust zijn dat het dragen van een gekleurd bandje of het toekennen ervan door een trainer enkel kan voor degenen die geslaagd zijn in het betreffende kleurexamen. Be Cool Play Fair!

 

Integratie Jeugdbadminton+

Clubs die deelnemen aan Jeugdbadminton+ kunnen KYU in 2011 opnemen in hun aanvraag en op deze manier niet enkel subsidies krijgen, maar ook punten verdienen voor hun kwaliteitslabel.

Fragment subsidiereglement Jeugdbadminton + 2011:

 

Deelfacet 2 = KYU Badminton Ontwikkelingstraject

Doelstelling VBL jeugdsportfonds

De VBL wil zoveel mogelijk Vlaamse badmintonclubs aanmoedigen deel te nemen aan het KYU Badminton Ontwikkelingstraject.
Het KYU Badminton Ontwikkelingstraject beoogt o.a. uniforme basis (badminton) vaardigheden tot in alle clubs te krijgen ongeacht de opleidingsgraad van de jeugdverantwoordelijken en trainers. Technieken en vaardigheden worden door audio-visuele middelen aangebracht en op regelmatige tijdstippen worden tests ingevoerd op verschillende niveaus inzake moeilijkheidsgraad.
Door een centrale database worden aldus de vaardigheden (en de vooruitgang ervan) van jeugd-badmintonspelers in Vlaanderen in kaart gebracht.
Dat een gedegen basisopleiding gelijkstaat met kwaliteitsverbetering dient niet worden uitgelegd. Via dit deelfacet kunnen de clubs een deel van de gemaakte kosten recupereren.
Concreet meetbaar doel na 4 jaar : 50 % van de Vlaamse Badmintonclubs met een jeugdwerking participeert aan het KYU Badminton Ontwikkelingstraject.

 

Criteria VBL jeugdsportfonds

Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het jeugdsportfonds bekomen indien ze meedoet aan het KYU Badminton Ontwikkelingstraject:

 

a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend):
De club neemt deel aan het KYU Badminton Ontwikkelingstraject.

 

b) secundaire voorwaarden : (zijn bepalend voor 75 % bij de toekenning van een mogelijke subsidie)
2009 : geen bijkomende voorwaarde
2010 : geen bijkomende voorwaarde
2011 : geen bijkomende voorwaarde
2012 : minimaal 10 jeugdleden behaalden een groene KYU

 

c) tertiaire voorwaarden : (zijn bepalend voor 25 % bij de toekenning van een mogelijke subsidie)
2009 : geen bijkomende voorwaarde
2010 : geen bijkomende voorwaarde
2011 : geen bijkomende voorwaarde
2012 : minimaal 5 jeugdleden behaalden een blauwe KYU

 

Bijkomende info

Clubs die wensen in aanmerking te komen voor subsidie voor dit deelfacet dienen een aanvraag in te dienen bij de VBL (zie artikel 7) met de vermelding dat ze deelnemen aan het KYU Badminton Ontwikkelingstraject.
Toezicht : De toezichtgroep kan een medewerker aanduiden om op één van de aangegeven KYU dagen de situatie te verifiëren. Indien er een controle zou gebeuren, dan zal de medewerker , binnen de 14 dagen na het bezoek, een verslag uitbrengen bij de toezichtgroep. Dit verslag heeft enkel een adviserend karakter en is niet doorslaggevend voor de toekenning van de eventuele subsidie.
De toekenning van een eventuele subsidie gebeurt op de eerstvolgende bijéénkomst van de toezichtgroep nadat de opleiding en/of bijscholing is gebeurd.
Totale besteedbare som voor dit deelfacet : 20% van clubgedeelte (zie artikel 3)
Maximum subsidie per club : 400 euro.
Meer info over jeugdbadminton+ via vblsportfonds@badmintonliga.be