Doel

Statutair

De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de badmintonsport in de provincie West-Vlaanderen te bevorderen. Ze mag alle handelingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel. Ze kan onder meer haar medewerking verlenen aan en belangstellen in elk gelijkaardig doel als het hare en dit over heel België. 

Doelstellingen

De West-Vlaamse Badmintonfederatie wil zich meer specifiek richten op de behoeften van de aangesloten leden. Er wordt zowel aandacht geschonken aan de competitieve als de recreatieve beoefening van het badminton. Jeugdwerking en vorming spelen daarbij een prioritaire rol.

Doelstellingen per werkgebied

Jeugd

De bedoeling van de jeugdcommissie is om in overleg met clubleden en trainers, maximale trainingskansen aan te bieden aan een ruime selectie. Er wordt gestreefd naar een intensieve training van een zo breed mogelijke basis naast het intensief begeleiden van toptalenten.

Recreanten

Het begrip recreant in de sport en zeker in de badmintonsport is moeilijk te definiëren. Gaat het om elke vorm van sportbeoefening waar het winnen niet belangrijk is en waar de ontspanning en de gezelligheid prioritair zijn, of gaat het er vooral over om zichzelf blijvend te verbeteren met als doel steeds betere resultaten te behalen? Binnen de organiseerde badmintonbeoefening in West-Vlaanderen hebben de “recreanten” een aparte geschiedenis binnen en buiten de WVBF en Badminton Vlaanderen. Toch doen zowel Badminton Vlaanderen als WVBF grote inspanningen om alle badmintonners in de provincie te verenigen en aan de behoeften van alle clubs te voldoen, ongeacht hun ambities. De WVBF wil beantwoorden aan de specifieke vragen en behoeften van de recreatieve badmintonspelers. Hier worden zowel de clubspelers bedoeld die zich wensen te beperken tot een wekelijks gezellig partijtje badminton als zij die zich in aangepaste ontmoetingen willen meten met gelijkgezinde badmintonners uit andere clubs. Ook voor die spelers is het belangrijk dat ze de kans hebben de juiste basistechniek aan te leren.

Klassementen

Zorgt in overleg met de andere provincies en Badminton Vlaanderen voor een gestructureerde overgang tussen de verschillende klassementen en oefent controle uit op de bepaling van de reekshoofden voor toernooien.

Vorming

Algemeen:
De clubs helpen en informeren over alles wat de clubwerking ten goede kan komen op het gebied van administratie, financiën, fiscaliteit,wetgeving, etc…..
Sporttechnisch:
ALLE West-Vlaamse badminton begeleiders (trainers en lesgevers) die – hoe beperkt ook – badmintoninitiatie of –training geven aan jeugd en/of volwassenen; zowel aangesloten als niet-aangesloten begeleiders komen in aanmerking

Communicatie en promotie

De commissie verzorgt de contacten tussen federatie en clubs enerzijds, en de contacten naar buiten via de website, via perscontacten, contacten met alle bekende badmintonclubs in West-Vlaanderen en met de gemeentelijke sportdiensten. Er wordt maximaal samengewerkt met officiële instanties: Bloso, Provinciale Sportdienst, SVS.