Waarom aansluiten

  • Verzekering: alle badmintonactiviteiten (competitie, vergaderingen,...) met bemiddeling door Badminton Vlaanderen bij betwisting.
  • Badmintonmagazine: 4 maal per jaar krijgen  alle leden een exemplaar in de bus.
  • Toegang tot competities, interclubwedstrijden, toernooien, recreantenontmoetingen,...
  • Vertegenwoordiging bij BLOSO: lessencycli, cursussen, sportkampen, ...
  • Deelname aan provinciale- en ligacursussen, stages, cursus initiator, provinciale trainingen, liga trainingen, ...
  • Administratieve vertegenwoordiging bij de gemeente : bemiddeling en steun.
  • Provinciale raden zijn bereid tot samenwerking en uitwerking van activiteiten ten bate van uw club of streek.

Hoe aansluiten

 

De aansluiting vij de West-Vlaamse badmintonfederatie gebeurt automatisch door aansluiting bij badminton vlaanderen.

Alle info over de huidige tarieven kan je terugvinden op hun website
Je kan er ook alle voordelen van lidmaatschap nog even nalezen

 

Provinviale Bijdragen

De provinciale bijdragen worden jaarlijks op de bijzondere algemene vergadering in juni bepaald.
Vanaf seizoen 2017-2018 gelden volgende bijdragen :

- Bijdrage per competitiespeler :  5 euro
- Bijdrage per jeugdspeler :  2 euro
- Voor ieder aangesloten recreantenspeler wordt er  2 euro in mindering gebracht.

De provinciale bijdragen zijn vor het eerste te betalen vanaf het derde seizoen na aansluiting
(eerste 2 jaar gratis)
Het ledenaantal van de maand juni wordt gebruikt als basis voor de berekening.

Er is een minimum bijdrage per club van 60 euro.