Volg ons West-Vlaamse Badmintonfederatie | Facebook West-Vlaamse Badmintonfederatie | Flickr
 
Officials

De Referee

De referee wordt in de badmintonwereld ook wel de ‘hoofdscheidsrechter’ genoemd en is op vandaag herkenbaar aan de rode kleding (rode polo en sweater + zwarte broek). Voor elk toernooi dat voorkomt op de officiële VBL-kalender wordt er volgens een welbepaalde procedure een referee aangeduid door de commissie wedstrijdfunctionarissen van de VBL.

De referee heeft de algemene leiding over het toernooi en zorgt er voor dat alles goed en op reglementaire wijze verloopt. Hiervoor staat de referee ter beschikking van alle spelers en zal hij/zij hen, indien nodig, alle nodige bijstand verlenen.

 

De voornaamste opdrachten van de referee: (korte samenvatting)

 • Algemene leiding voor wat betreft toepassing van de reglementen. (voornamelijk C100, C200 en algemeen badmintonreglement C800)
 • Zicht houden op de voorbereidingen van het toernooi (goedkeuring inschrijvingsformulier, verloop inschrijvingen, toezicht op haalbaarheid, ..)
 • Organiseren van de loting en toezien op planning van het toernooi.
 • Verantwoordelijk voor de tucht in de zaal; de referee kan hiervoor alle nodige maatregelen treffen (uitsluiten van spelers, coaches, publiek,…).
 • Tussenkomst bij onenigheden tijdens een wedstrijd en indien nodig hiervoor een umpire (scheidsrechter) oproepen.
 • Opstellen van het refereeverslag waarin melding gemaakt wordt van alle voorkomende onregelmatigheden (infrastructuur, afwezigheden, kwetsuren, sancties, werking, ….).

 

Hoe word je referee ?

Referee kun je worden door je kandidaat te stellen en een cursus te volgen bij de VBL. De kandidatuur stuur je naar de provinciale WFC, die op haar beurt de kandidatuur voorstelt aan de WFC van de VBL. Indien je aanvaard wordt zal je eerst een theoretische opleiding doorlopen die afgerond wordt met een proef. Nadien volgt de opleiding praktijk, waarbij je 3 stagetoernooien zult doorlopen, onder begeleiding van een reeds erkende referee.

 

Niveaus

 • Wanneer je geslaagd bent voor de opleiding, word je Referee – niveau C (dit is referee voor de Vlaamse Liga).
 • Na 2 jaar actieve dienst in niveau C, word je Referee – niveau B (dit is nationaal referee – Belgisch).
 • Om Referee – niveau A te worden (dit is internationaal niveau) moet je opnieuw een specifieke opleiding doorlopen.


De Umpire

De umpire wordt ook wel eens de ‘scheidsrechter’ genoemd, en is momenteel herkenbaar aan de groene kledij (groene polo en sweater + zwarte broek). In de meeste grote toernooien (voornamelijk kampioenschappen, internationale toernooien, BBAC, ….), maar ook in heel wat kleinere toernooien, zullen op de finaledag alle of een aantal wedstrijden geteld worden door de umpire.

De umpire controleert, en heeft de leiding over de wedstrijd die hij/zij telt. Hij/Zij is er voor verantwoordelijk dat de spelregels worden toegepast. Elke beslissing van de umpire (gebaseerd op feitelijke waarneming) is onherroepelijk.


De voornaamste opdrachten van de umpire: (korte samenvatting)

 • Controle houden over de wedstrijd
 • Verantwoordelijk voor het toepassen van de spelregels (C800)
 • Beslissingen nemen bij elke onenigheid / in geval van beroep tegen de beslissing wordt verwezen naar de referee.
 • Er op toezien dat de spelers en de toeschouwers op de hoogte blijven van het verloop van de wedstrijd, dit aan de hand van een gestandaardiseerde terminologie.
 • Bijhouden van score en mogelijke afwijkingen op het  wedstrijdblad.

 

Hoe word je umpire ?

Umpire kun je worden door je kandidaat te stellen en een cursus te volgen bij de WVBF (= provinciaal). De kandidatuur stuur je naar de provinciale WFC. Indien je aanvaard wordt zal je eerst een theoretische opleiding doorlopen die onmiddellijk gevolgd wordt door een opleiding praktijk. Hierbij zul je op enkele toernooien of competities wedstrijden leiden onder toezicht van stagebegeleiders (meestal umpires van een hoger niveau). Je neemt ook deel aan minimum 1 van de 2 ‘trechterdagen’, georganiseerd door de WFC – VBL.

 

Niveaus

 • Wanneer je geslaagd bent voor de opleiding, word je Umpire – niveau D (dit is provinciaal umpire).
 • Na 2 jaar actief provinciaal umpire, word je op eenvoudige aanvraag Umpire – niveau C (dit is Vlaams Liga-umpire).
 • Om Umpire – niveau B te worden (dit is nationaal Belgisch niveau) moet je opnieuw kandidatuur stellen en, bij aanvaarding, een stage doorlopen.
 • Na 2 jaar actief nationaal Umpire kun je een kandidatuur stellen voor Umpire Niveau A (internationaal Belgisch niveau, dan EBU, nadien IBF).De Wedstrijdleider

Een wedstrijdleider is actief tijdens ontmoetingen in nationale, Vlaamse en/of provinciale competitie. (Sommige wedstrijdleiders beschikken over een blauwe sweater – dit is echter geen verplichting). Een club die met 1 of meerdere ploegen deelneemt aan de provinciale – of de liga competitie, zorgt tijdens de thuiswedstrijden voor een actieve wedstrijdleider. Dit kan iemand van de eigen club zijn, van de bezoekende club of van een derde club, of kan ook wel eens aangeduid worden door de WFC.

De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het sportieve verloop van de ontmoeting in de competitie en treedt op bij onregelmatigheden. De wedstrijdleider kijkt toe op een adequate toepassing van het competitiereglement C320.


De voornaamste opdrachten van de wedstrijdleider: (korte samenvatting)

 • Controle van de accommodatie.
 • Controle en beheer van het ploeguitwisselingsformulier van beide ploegen. (= opstelling controleren, indexen, beschikbaarheid spelers, lidkaarten, …..)
 • Controle over timing (start, pauzes, opeenvolging wedstrijden,…)
 • Administratief: correct bijhouden van het ontmoetingsformulier.
 • Optreden als bemiddelaar bij betwistingen, aanduiden van tellers/lijnrechters, rapporteren van wangedrag van een speler, eventueel uitsluiten van spelers (met uitgebreid rapport), …)

 

Hoe word je wedstrijdleider ?

Jaarlijks wordt er in 1 of meerdere Vlaamse provincies een cursus wedstrijdleider georganiseerd door de VBL, in samenwerking met een plaatselijke club. Indien je kandidaat bent om een cursus te volgen , volstaat het om je kandidatuur te richten aan de provinciale WFC. De opleiding omvat 2 à 3 cursusmomenten, afgesloten met een schriftelijke proef. Wie slaagt voor de proef mag fungeren als wedstrijdleider.

 

Niveaus:

 • Wedstrijdleider niveau C: mag ontmoetingen leiden in de provinciale competitie.
 • Wedstrijdleider niveau B: mag ontmoetingen leiden in de provinciale competitie en in de liga competitie.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>