• Verzekering: alle badmintonactiviteiten (competitie, vergaderingen,...) met bemiddeling door Badminton Vlaanderen bij betwisting.
  • Badmintonmagazine: 4 maal per jaar krijgen  alle leden een exemplaar in de bus.
  • Toegang tot competities, interclubwedstrijden, toernooien, recreantenontmoetingen,...
  • Vertegenwoordiging bij BLOSO: lessencycli, cursussen, sportkampen, ...
  • Deelname aan provinciale- en ligacursussen, stages, cursus initiator, provinciale trainingen, liga trainingen, ...
  • Administratieve vertegenwoordiging bij de gemeente : bemiddeling en steun.
  • Provinciale raden zijn bereid tot samenwerking en uitwerking van activiteiten ten bate van uw club of streek.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.